Book image

Сторінки: 612

Обкладинка: Тверда

Розмір (мм): 130x200

Рік видання 2022

ISBN: 978-617-569-556-2

В’ячеслав Липинський. Спадщина. Історичні студії та монографії. Том IV. Україна на переломі 1657–1659: Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ-ім століттю

Очікується

Анонсуємо найповніше видання спадщини В’ячеслава Липинського! Враховуючи значний інтерес до постаті В. Липинського та його наукової та архівної спадщини, видавництво «Темпора», яке протягом 2010–2017 рр. видало п’ять книжок наукового збірника «В’ячеслав Липинський та його доба», запропонувало Юрію Терещенку як відповідальному редактору та Тетяні Осташко як упорядниці серії розпочати підготовку найбільш повного видання творів, листування та щоденників ученого. Із надзвичайно багатої творчої спадщини видатного українського вченого, політичного діяча, публіциста, теоретика вітчизняного консерватизму, основоположника державницького напряму в українській політичній думці В’ячеслава Липинського українська історіографія акцептувала насамперед інтерпретації його політологічних та історичних досліджень. Украй важливим є безпосереднє ознайомлення сучасників із його працями, які стали невичерпним джерелом творчого оновлення особистості й суспільства, віри в державну самостійність України. Саме цією метою керувалися ініціатори 15-томного видання «Спадщина В’ячеслава Липинського». Видання заплановане в чотирьох серіях «Історичні студії та монографії», «Суспільно-політичні твори», «Листування» та «Щоденники». Поряд із двома найважливішими працями вченого «Україна на переломі» та «Листи до братів-хліборобів», які публікувалися переважно за межами України незначним накладом, а також частинами в науковому збірнику «В’ячеслав Липинський та його доба», читачеві будуть запропоновані всі відомі на сьогоднішній день наукові та суспільно-політичні праці мислителя. Буде видана його багатюща епістолярна спадщина, яку суттєво доповнять нововиявлені документи, а також щоденники. Публікація здійснюється під егідою Центру вивчення українського консерватизму ім. В. Липинського і Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. К. Липинського у Філадельфії. До редакційної колегії проєкту, яку очолює доктор історичних наук професор Юрій Терещенко, увійшли науковці України, які вже мають значний науковий досвід вивчення та видання творчої спадщини В’ячеслава Липинського. Реалізація проєкту передбачає додаткові дослідження документів та наукове опрацювання довідкового апарату, а також переклад польськомовних текстів. Тому публікація томів відбуватиметься без збереження порядкових номерів томів, а буде залежати виключно від ступеня їхньої підготовки до друку. Томи будуть опубліковані протягом 2022–2027 рр. Перша книга видання «Спадщина В’ячеслава Липинського» – том ІV із серії «Історичні студії та монографії» – «Україна на переломі» – побачить світ уже восени. А том ІХ «Листування Т–Я» буде видано до кінця цього року. Книга видання «Спадщина В’ячеслава Липинського» – том ІV із серії «Історичні студії та монографії» – «Україна на переломі» – побачить світ уже восени.

Четвертий том творчої спадщини В’ячеслава Липинського включає перевидання його відомої монографії «Україна на переломі 1657–1659: Замітки до історії українського державного будівництва в ХVІІ-ім століттю». Це одна з найвизначніших історичних праць ученого, яка є вершиною української консервативної думки та державницької школи історіографії. У центрі уваги В. Липинського — держава Богдана Хмельницького, зростання її міжнародного авторитету, піднесення реальної ролі у європейській геополітиці, а також глибинні внутрішні суспільні трансформації після Переяславського акту 1654 р., коли відбулося фактичне утвердження самостійності козацької України. На переконання В. Липинського, гетьману Б. Хмельницькому, який уособлював собою єдність і неподільність усієї української нації, вдалося персоніфікувати національну ідею та національні державницькі прагнення українців. У книзі опубліковані також статті сучасних дослідників, в яких проаналізована праця В. Липинського та розкрита історія її написання. Публікація підготовлена за авторським виданням 1920 р. У додатку вміщено «Dwie chwile z dziejów porewolucyjnej Ukrainy І. U szczytu potęgi» В. Липинського, на основі якої вчений підготував монографію «Україна на переломі». Видання доповнюють фотографії з Історичного архіву УГКЦ у Римі, Архіву Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. К. Липинського у Філадельфії. Книжка розрахована на професійних істориків і політологів, усіх, хто цікавиться історією України. Упорядники Ю. Терещенко, Т. Осташко