Розвідки

У тритомному зібранні наукових розвідок Віктора Платоновича Петрова (Вік­тора Бера, Бориса Веріґо, Віктора Петренка) представлена значна частина творчої спадщини видатного вченого в царинах літературознавства, фольклористики, етнографії, археології,...