Архівні центри ...

У монографії викладено результати комплексного дослідження історії створення та функціонування архівних осередків української політичної еміграції в країнах Європи у міжвоєнний період, відтворено процес комплектування та організацію зберігання...

Микола Дашкевич ...

Книга присвячена визначному (але призабутому на сьогодні) українському вченому-гуманітарію Миколі Павловичу Дашкевичу (1852–1908), життя і науково-педагогічну діяльність якого автор подає в контексті суспільно-політичної ситуації в Україні ХІХ – поч. ХХ...

Генеалогія українськ...

Публікація є продовженням генеалогічних досліджень О. Лазаревського, В. Модзалевського, Г. Милорадовича. Вона містить 119 документів, які були зібрані у XVIII ст. на вимогу російської влади українськими урядовцями. Ця збірка знайомить нас з соціальним та...

Походження українців...

Серія «Likbez-абетка». Книга 2. Книга містить популярний виклад основних теорій походження українського етносу, які розглядалися і розглядаються вченими. Автор наголошує на важливості й актуальності теми україногенезу не лише для розуміння нашої історії,...

Київ 1917–1919. ...

Цей своєрідний путівник по Києву доби Української революції 1917–1919 рр. «прив’язує» історичні події того часу до конкретних адрес на карті міста. Завдяки багатому ілюстративному матеріалу, що складається як з фотографій і поштівок першої чверті ХХ ст.,...

Новітні міфи та фаль...

Серія «Likbez-абетка». Книга 1. Книга є збірником статей і виступів науковців низки українських академічних та освітніх інституцій, підготовлених у рамках круглого столу «Міфологізація походження українців», який відбувся в лютому 2007 року в Національному...

(У)мовна (У)країна...

Серія «Likbez-абетка». Книга 3. У книзі Лариси Масенко – одного за найавторитетніших соціолінгвістів України – читач знайде відповіді на багато цікавих і гострих запитань. Чи мо же існувати і розвиватися в Україні багато мов і чи можуть бути державними дві...

Іван Мазепа у запита...

У цій книзі читач знайде короткі, але вичерпні відповіді на основні питання, що стосуються постаті гетьмана України 1687–1709 рр. Івана Мазепи, дізнається про цікаві історичні факти, пам’ятки історії та культури, пов’язані з ним, про твори художньої...