Символи нескореної держави. Нагороди уряду Української Народної Республіки

Державні нагороди — це знаки визнання заслуг особи перед його батьківщиною. На-
городи з’явилися за доісторичних часів та шанобливо передавались із покоління в по-
коління. Нагородна спадщина стала невід’ємним атрибутом цивілізованого суспільства.
Спочатку — аристократії, потім — гуманістів, учених, представників інтелігенції. Наша
книжка оповідає про нагороди Української Народної Республіки, традиції яких сповідували
три покоління української еміграції по всіх куточках світу. Це дослідження — не
тільки про відзнаки, але й про людей, які їх розробляли, виготовляли, нагороджували та
носили. Про ті три покоління українців «Вільного Світу», про які у сучній Україні мало
хто знає та пам’ятає.