Кобзар Остап Вересай

Збірник під загальною назвою «Кобзар Остап Вересай. Його музика та виконувані ним народні пісні» складається переважно з рефератів, зачитаних О. О. Русовим та М. В. Лисенком на засіданні Південно-західного відділу Імператорського Руського Географічного товариства та надрукований за рішенням цього товариства.
Крім двох рефератів до змісту збірника входять ще й тексти творів, співаних Остапом Вересаєм та записаних П. П. Чубинським та О. О. Русовим, а також нотний додаток з 22-ох творів, зафіксованих рукою М. В. Лисенка.

Реферат О. О. Русова «Остап Вересай, один из последних кобзарей малоруських» містить переважно біографічну інформацію щодо співця-музиканта. Натомість реферат М. В. Лисенка «Характеристика музыкальних особенностей малоруських дум и песен исполняемых кобзарём Вересаём» є практично першим музикознавчим дослідженням в історії кобзарсько-лірницької традиції. Саме на сторінках цього опусу зафіксовано стрій вересаєвського інструмента, спосіб та прийоми гри, аналіз виконуваних творів та багато інших етномузичних особливостей співу та гри.

Цей збірник є своєрідним пам’ятником народно-музичного виконавства та документальним підтвердженням унікальності національного явища — старцівства, яке нині більш відоме під терміном «кобзарство». Завдячуючи О. О. Русову та М. В. Лисенку, збереглася інформація про останній зразок лютнеподібного музичного інструмента — нащадка стародавньої української кобзи.

До збірника додаються два СD із аудіозаписами всіх творів кобзаря Остапа Микитовича Вересая, покладених на ноти Миколою Віталійовичем Лисенком.