Стародавня історія України

Висвітлено маловідомі, проте актуальні проблеми давньої історії України. Значна увага приділена проблемам планетарних катастроф, походження людини, способу життя прильодовикових мисливців, неолітичній револю­ції, етногенезу та розселенню індоєвропейців, витокам слов‘янства та по­ходженню українського народу, етнічним процесам у Київській Русі, місцю України серед світових цивілізацій. В основу книги покладено курс лекцій «Первісна історія України», який тривалий час автор читає в На­ціональному університеті «Києво-Могилянська академія».
Для студентів та викладачів історичних факультетів, учителів історії, архео­логів, істориків, етнологів, усіх, хто цікавиться минулим України.