Украинский национализм: ликбез для русских, или Кто и зачем придумал Украину

Що означає слово «націоналізм»? Де шукати витоків цього поняття та яка його історія? Кому зобов’язаний український народ (а отже – Україна) своєю державністю? Які сценарії розвитку нашої країни найближчим часом та яка роль у цьому «свідомих українців» – «націоналістів»? Відповіді на ці та багато інших запитань ви можете знайти у книзі відомого історика Кирила Галушка.

Видання орієнтоване насамперед на зацікавленого читача, якому небайдуже українство й усе, що з ним пов’язане, який любить свою Батьківщину (і не тому, що так радить вулична реклама-цитата із В. Сосюри: «Любіть Україну!», а тому, що так відчуває серцем і душею), зрештою, це видання – для всіх, хто читає російською та шанує українське.

 

Что означает слово «национализм»? Каковы корни этого понятия и его история? Кому обязан украинский народ (а значит – Украина) своей государственностью? Каковы сценарии развития Украины в ближайшее время и роль в этом «сознательных украинцев» – «националистов»? Ответы на эти и многие другие вопросы вы можете найти в книге известного историка Кирилла Галушко.
Издание ориентировано прежде всего на заинтересованного читателя, которому небезразлично все украинское, который любит свою Родину (и не потому, что так советует уличная реклама-цитата из В. Сосюры: «Любите Украину!», а потому, что так чувствует сердцем и душой), в конце концов, это издание – для всех, кто читает по-русски и почитает украинское.