Мої спомини

Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 рр.)

«Мої спомини про давнє минуле» Дмитра Дорошенка (1882–1951), визначного історика і громадського діяча, присвячені добі початку ХХ ст. (1901–1914 рр.), коли відбувалося становлення українського національного руху. Автор споминів – блискучий мемуарист, який подає не лише опис подій, свідком яких був, але й дає нам змогу відчути дух і сподівання того часу, знайомить із дуже відомими вже тоді діячами українства, – літераторами, митцями, журналістами, науковцями, меценатами, і дає можливість спостерегти за виходом на публічну арену тих постатей, які відіграють історичні ролі пізніше – за доби Визвольних змагань. Дмитро Дорошенко, людина щирої і конструктивної вдачі, мав величезне коло спілкування, широкі зацікавлення, пов’язані з різними куточками України. Саме тому його праця – справжня енциклопедія тодішнього українського суспільного і культурного життя, до того ж написана живою мовою з виразними, виваженими і точними характеристиками людей та подій.

Книга становитиме інтерес для істориків, викладачів та студентів, а також усіх зацікавлених у глибшому та об’єктивнішому розумінні української минувшини.

Видання підготовлене на основі: Д. Дорошенко «Мої спомини про давнє минуле» Мюнхен, 1969 р.

Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 рр.)

«Мої спомини про недавнє минуле» Дмитра Дорошенка (1882–1951), визначного історика і громадського діяча, присвячені найдраматичнішому періоду української історії ХХ століття – 1914–1920 рокам. Перша світова війна на українських землях, Національна революція 1917 р., діяльність політиків, політичних рухів та українських державних установ доби Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії УНР, буденне життя тих буремних років – усе це описано в споминах активним і зацікавленим учасником подій. Дмитро Дорошенко, який був губернським комісаром Чернігівщини у 1917 р., міністром іноземних справ Української Держави у 1918 р., учасником дипломатичних місій у 1919 р., брав участь у започаткуванні українського університету у Кам’янці-Подільському, а згодом був змушений поїхати у вигнання, належить до когорти тих небагатьох людей, щирість і порядність яких не піддавали сумнівам навіть політичні опоненти. Саме тому його свідчення становлять для нащадків пристрасний, але виважений і об’єктивний портрет доленосної для українства епохи.

Книга становитиме інтерес для істориків, викладачів та студентів, а також усіх зацікавлених у глибшому і виваженому розумінні доби Національно-визвольних змагань.

Видання підготовлене на основі: Д. Дорошенко «Мої спомини про недавнє минуле» Мюнхен, 1969 р.