Хронічка мала       …

Автор(и) / Упорядник(и)

Ще

Розповісти:

Хронічка мала …

Хронічка мала або опис подiй до шкiл Братських Київських, зовумих нинi Академiєю, дотичних, во славу превелебних отцiв наших митрополитiв Київських Кир Ісаї Копинського та Кир Петра Могили, а також вiчнопам’ятної панi Галшки Гулевичiвни маршалкової Мозирської Стефанової Лозчиної, писаної в монастирi Печерському Київському недостойним братом Тарасiєм року Божого 1648

З пропонованої книги читач дiзнається про непростi й часом драматичнi перипетiї української iсторiї ХVІ–ХVІІ ст., пов’язанi з боротьбою мiж православ’ям i католицизмом, iз становленням освiти й книгодрукування в Українi. На основi документальних матерiалiв висвiтлено далеко не однозначну роль великих державних i церковних дiячiв, створено привабливий образ Галшки Гулевичiвни, чиї заслуги перед українською культурою довгий час не були належно поцiнованi. Стиль хронiк ХVІІ ст., до якого вдається автор, допоможе читачевi наблизитись до подiй того часу, бiльш зримо уявити їх в усiй складностi й суперечливостi.