Історія України

Історія України 1917–1923 рр. Том ІІ. Українська Гетьманська Держава 1919 року

У другому томі «Історії України 1917–1923 рр.» відбито період з лютого по листопад 1918 року: вступ австро-німецьких військ в Україну, добу Гетьманату П. Скоропадського. Саме цей час викликав найбільше зацікавлення історика, оскільки Д. І. Дорошенко безпосередньо брав участь у формуванні політики Української Держави.

При підготовці роботи ним були використані офіційні документи (укрїнські, німецькі, австрійські та ін.), матеріали емігрантських дослідницьких установ, комплекти української, радянської, російської еміграційної періодики як доби 1917–1920, так і наступних років, мемуари, власні враження. У комплексі все це склало глибоке історичне дослідження, яке враховує досвід попередніх спроб цілісного викладу історії визвольних змагань, дає максимальний обсяг фактичної інформації та підводить читача до власних висновків.